fbpx

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit 2021

Hyvinvointiin kasvua vai hyvinvoinnin kasvua

On tosiasia, että Vantaa kasvaa, mutta miten ja millaisella vauhdilla on poliittinen päätös. Asukasluvun kasvattaminen hinnalla millä hyvänsä ei ole nykyisten vantaalaisten etu. Kaupungin talouden tulee vastata kasvun mukanaan tuomiin investointipaineisiin hallitusti. Mikäli tässä ei onnistuta, niin tämä johtaa kaupungin tasolla lisävelan ottamisen tai palvelujen leikkaamiseen.

  • Asuntorakentamisessa tulisi keskittyä myös perheasumisen sekä uusien ja vanhojen asuinalueiden tasa-arvoiseen kehittämiseen.
  • Poliittisten asuinaluepäätösten tulee tukea mm. yksityisomistuksen kannattavaa kehitystä kaikilla alueilla.
  • Vantaan ratikan hankinta tulee siirtää parempaan taloustilanteeseen. Nyt tulee keskittyä palvelutuotannon kehittämiseen sekä tarvittavien ja riittävien peruspalvelujen turvaamiseen.

 

Vantaa – paras kaupunki lapsille

Vantaalaisten ja lasten hyvinvointia luodaan poliittisten päätösten kautta. Lapset ovat viisas ja yhteiskuntamme arvoja edustava investointi tulevaan. Lasten ja perheiden tukeminen nostettava kaupungin prioriteeteissa huomattavasti korkeammalle.

  • Laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus ja koulutus ovat kunnan keskeisiä vahvuuksia ja niiden laadusta ei saa säästää.
  • Laadukkaat peruspalvelut ja perheiden tuen lisääminen varhaisessa vaiheessa on paras tapa ehkäistä ongelmia tulevaisuudessa.
  • Työllisyyden tukeminen ehkäisee lapsiperheköyhyyttä ja parantaa lasten hyvinvointia. Tämä tulee huomioida päätöksenteon hetkillä.
  • Päätöksenteossa on erityisen tärkeää tehdä huolellista lapsivaikutusten arviointia.
  • Taataan ja kehitettään perheiden tukemista varhaisessa vaiheessa esim. takaamalla perhekeskustoiminta sekä mm. nuorten mielenterveyspalvelut matalalla kynnyksellä.

Liikkuminen on perusoikeus

Liikkuminen on lapsen perusoikeus. Jokaiselle lapselle täytyy taata mahdollisuus liikkua ja harrastaa.

  • Lasten osallisuutta ja tasa-arvoisuutta tulee kehittää kunnan harrastustakuulla. Tavoitteena on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.
  • Koronan kurittamille urheiluseuroille tulee rakentaa kuntatasoinen tukipaketti, jotta arvokas kasvatustyö lasten ja nuorten parissa voi jatkua.